Agenda:

  • eIQ Neutron NPU introduction
  • eIQ® Updates
  • Neural Processing Unit (NPU) Overview
  • eIQ® Neutron N1-16 NPU Details
  • eIQ® Neutron NPU Benchmarks
  • eIQ® Neutron NPU Enablement
  • eIQ® Neutron NPU Hands-On 


DWM Points: 60
Duration: 49